Ροβίτσα
2.90€
5.80€ / kg
Φασόλια πλακέ
4.40€
8.80€ / kg
Φακόρυζο
2.90€
5.80€ / kg
Φάβα
4.10€
8.20€ / kg
Πλιγούρι Ζέας
3.60€
9.00€ / kg
Φάβα Κίτρινη
2.60€
5.20€ / kg
Φακόρυζο
2.60€
5.20€ / kg
Οσπριάδα
3.20€
6.40€ / kg
Κεχρί
2.20€
4.40€ / kg